*      Sälja      Köpa      Press      Kontakt      Länkar      Växelkurser      Mäkl.förbund-FMF      GDPR      Hemsida 1996-05     
 

RESERVERA
Vi kan erbjuda reservation av fastigheten efter samråd mellan köparen & säljaren och ber köparen betala reservationsbeloppet 10%, min.45.000, till vårat klientmedels
konto, så skriver vi sedan kontrakt. Köparen skall maila kopia på insättningen - info@ekeby.cc - samt notera Obj.Nr. samt Namn plus översända via posten en kopia på Pass eller Körkort med foto samt namnunderskrift & bevittning. Maila eller sänd även samtliga köpares fullständiga: Namn, Adress samt person-nummer och även tel, mobil samt. e-mail-adress. Då startar vi omedelbart med Kontrakt etc. samt informerar andra intressenter att fastigheten är reserverad & på väg att säljas. Skulle köpet ej bli av så återföres hela reservationsbeloppet till köparen.

--

RESERVATION
We will make a reservation after agreement between seller & buyer and ask the buyer to deposit 10%,  min. 45.000sek, into Ekebys´s
Clients Account.  We will then start with the contract etc. The buyer has to send a copy of the transfer - info@ekeby.cc - please note your name & object.no. plus send an attested copy of passport/drivers license etc. Please send a mail with complete name, adress, birthdate, tel & e-mail-adress of all buyers. Then we start immediately with the contract etc. and inform other customers the property is reserved and on way to be sold. If the contract not will be fulfilled we will return 100%.

--

RESERVIERUNG

Wir reservieren das Haus für den Käufer (übereinskommen zwischen Verkaufer & Kaufer) wenn Anzahlung 10%, min. 45.000, liegt auf unsere Klient/Sperr-Konto.  Dann schreiben wir Vertrag. Den Käufer müssen eine Kopie v. Kvitto e-mailen - info@ekeby.cc - & Obj.Nr. plus name notieren plus Kopie v Pass mit Photo und Unterschrift plus bestätigung, via Poste senden. Bitte senden via -e-mail oder post auch alle Käufers vollständige: Name, Adresse, Gebührsdatum plus Tel, Mobil/Funk und E-mail. Dann starten Ekeby mit Vertragsvorschlag und Formailtäten. Wir sagen für andere Kunden das dass Haus ist reserviert. Kommen wir nicht weiter mit Vertrag rucksenden wir ganz Anzahlungssumme nach ihre Konto.

 


 

EKEBY´s Bank:    SWEDBANK

Clearing Nr. (Blz)  8105-9   
Konto Nr.     740 752 94-4           

 

Betalning från utlandet / Zahlung v Ausland / From abroad;   

Mottagare / Empfänger / Receiver; - Ekeby Mäklare
IBAN.  SE 418 00 00 8105 90 740 752 944
            
BIC/Swift.  SWEDSESS


                      
                                                                      

                                                                                                          Karl Johansg. 40, S-414 59 Göteborg
                                                                                              031 - 24 96 80, Mobil: 0705-93 24 20
                                                                                               kype: ekeby.maklare  
info@ekeby.cc