-      Sälja      Köpa      Press      Kontakt      Länkar      Växelkurser      Mäkl.förbund-FMF      GDPR      Hemsida 1996-05     
 
GDPR
Den 25 maj 2018 börjar GDPR gälla i hela EU och den kommer förstärka din integritet. 
Mer om vår hantering av personuppgifter kan du läsa nedan i 3 olika dokument.
GDPR - säljaren - GDPR - köparen - GDPR - intressenter
 
 GDPR - Säljaren
 
 
 
 GPDR - Köparen
 
 
GDPR - Intressent / Budgivare