Med anledning av Coronaviruset, Covid-19                  2020-03-31
 
Ekeby värnar om dig som kund såväl som för våra medarbetare för att förhindra smittspridning
av Coronaviruset Covid 19.
 
Vi försöker undvika onödiga fysiska möten samt kontaktpunkter via tryckta dokument etc.
Vi följer löpande folkhälsomyndighetens riktlinjer på bästa möjliga sätt.
 
 
VISNINGAR
Vi har under många år arbetat med förbokade visningar samt kontakter via nätet eftersom en
stor del av av våra kunder kommer från flertalet länder på vårt gröna klot.

Vi fortsätter med våra bokade visningar, allt för att skapa en trygghet för oss alla.
Vi erbjuder även i möjligaste mån handsprit samt försöker separera vår kunder på bästa sätt.
 
Inför visningen sänder vi normalt objektsbeskrivningar samt övrig information via e-post.
Detta för att i möjligaste mån undvika onödig smittspridning.
 
Intressenter bör begränsa antal deltagare - kanske barnen etc. kan vara hemma under Coronatider.
Vi önskar att säljare ej deltar på visningen tillsammans med intressenter för att undvika smittspridning.
 
 
KONTRAKTSSKRIVNING
Vi sänder i möjligaste mån dokument elektroniskt såsom kontraktsförslag, fullmakter, dokument etc. för
att gås igenom innan kontraktsskrivningen.  Detta för att undvika längre kontakt vid avtalsskrivning. 
 
Då det innebär fysiskt deltagande vid kontraktsskrivningen så ber vi så få personer som möjligt
att deltaga och vid symptom undvika att komma.  Vi ordnar gärna fullmakter etc. för att kunna
genomföra affären på ett säkert sätt.  Vi rekommenderar även säkerhetsavstånd samt att mötas
så kort tid som möjligt.

TILLTRÄDET
Samma regler som vid kontraktsskrivning.  Förberedelser utan nära fysisk kontakt är att föredra.
På tillträdesdagen bör vi träffas fysiskt för signering av tillträdeshandlingarna. 
Vi kontaktar parternas banker för att förbereda på bästa sätt och kanske träffas på en lämplig
plats utan onödiga risker för smittspridning.
 
- - - - - - - - - - - - - - -
 
V hoppas det inte innebär för stora olägenheter, men vi måste alla försöka bidra till en minskad
smittspridning och hoppas att ni har förståelse.

Har du symptom så avvakta visningen & kontakta oss direkt.
Kontakta oss för mer vägledning och information.
 
Dick Kvarfordt
Ekeby